Innowacje

Innowacyjność jest integralną częścią nie tylko ludzkiego życia i rozwoju człowieka, ale jest również kluczowym czynnikiem naszej firmy. Zasadą innowacji jest ciągłe poszukiwanie lepszych sposobów zaspokojenia potrzeb klientów poprzez zwiększenie jakości usług i samych produktów, co prowadzi do lepszego wdrażania strategii technologicznych i organizacyjnych. Dzięki innowacji dochodzi do wprowadzania nowych produktów, udoskonalenia i rozwoju w celu poprawy jakości. Uwielbiamy innowacje, pracujemy w różnych zespołach projektowych, a największą nagrodą dla nas jest to, że nasi klienci są zadowoleni.

Celem innowacji jest również wspieranie nabywania nowych technologii produkcyjnych, w tym niezbędnego majątku niematerialnego oraz wspieranie inwestycji. Kładziemy nacisk na proces przekształcania pomysłów na komercyjny sukces innowacji, ponieważ ważną i integralną częścią jest wykorzystanie kreatywności pracowników naszego działu rozwoju. Dajemy przestrzeń i wspieramy rozwój nowych kompetencji zawodowych naszych pracowników i relacji z partnerami zewnętrznymi w ramach celowego sojuszu strategicznego, z wykorzystaniem międzynarodowego doświadczenia i metodologii (RAL, HOHENSTEIN). Wprowadzamy nowo opracowane i innowacyjne produkty i procesy w produkcji i obrocie. Stale zwiększamy efektywność produkcji w związku z własnymi przeprowadzonymi badaniami i rozwojem. Nasze produkty mają wysoki potencjał wykorzystania na rynku pod względem rozwoju wyższej jakości koncepcji projektowych, stosowanie i wykorzystanie nowych technologii, a zwłaszcza w odniesieniu do szybkich wdrożeń uwag klientów.

Stale śledzimy nowości w wytwarzanych produktach i porównujemy nasze produkty z ofertą w Czechach, Europie Środkowej, UE i na świecie, abyśmy naszym klientom przynosili ciągle nowe i lepsze produkty w postaci oferty bardziej doskonałych, różnorodnych produktów, przez co staramy się nie tylko utrzymać, ale także wzmocnić swoją pozycję na rynku.

Nieustannie staramy się zmniejszyć braki w produkcji, co prowadzi z kolei do zmniejszenia kosztów produkcji, oraz przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Udoskonalenie odbija się w specyfikacjach technicznych, zastosowanych komponentach, materiałach lub innych cechach funkcjonalnych; nowe produkty od swoich poprzedników różnią się znacznie pod względem cech lub planowanych zastosowań.